وبلاگ شخصی حامد پروینی

دانلود رزومه شخصی، مقالات علمی، کتابهای الکترونیکی، ویدئوهای آموزشی

وبلاگ شخصی حامد پروینی

دانلود رزومه شخصی، مقالات علمی، کتابهای الکترونیکی، ویدئوهای آموزشی

وبلاگ شخصی حامد پروینی، مهندس حامد پروینی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانلود مقالات علمی، رزومه مهندس حامد پروینی، دانلود آموزش، دانلود کتاب الکترونیکی، مقالات شخصی ، نمونه سوالات ، پایان نامه، Information Technology، پی دی اف ، پایان نامه ها

حامد پروینی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات.

آخرین نظرات

دانلود نمونه سوالات نحوه ارائه مطالب

يكشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۱۸ ب.ظ

 دانلود نمونه سوالات شیوه ارائه مطالب فنی


1- تعریف ارائه

1)      ارائه در لغت به معنای نمودن،نشان دادن،نمایش داده آمده است.

2)      ارائه موضوع یعنی انتقال اطلاعات درباره موضوع و از دیدگاه ، همسایگی معنای با مفهوم ارتباط دارد.

                            

2- انواع ارائه

 1)      ارائه کتبی

2)      ارائه شفاهی

3)      ارائه ترکیبی

3- عناصر سیستم ارائه را نام ببرید

1)      ارائه کننده و کانال ارائه کننده

2)      مخاطب و کانال مخاطب

3)      پیام : موضوعی که باید منتقل شود و با استفاده ار نماد های کد می شود

4)      رسانه: مجموعه ای از نشانه های گفتاری، نوشتاری ، تصویری ، صوتی  یا حرکتی و قواعد ناظر به آنها ( به بیان دیگر : زبان در معنای عام)

5)      محیط ارائه : طبیعت و جامع انسانی

6)      عوامل با تأثبرات منفی روی عناصر بالا

4- مهمترین عوامل مؤثر ارائه

1)      ارائه کننده ( با توجه به کانال ارائه کننده)

2)      مخاطب ( با توجه به کانال ارائه کننده)

3)      موضوع

4)      نوع ارائه ( از نظیر رسانه اصلی )

5)      انگیزه و هدف ارائه

6)      امکانات آماده سازی محتوای ارائه

7)      امکانات کمکی ارائه

8)      مدت ارائه

9)      زمان و تاریخ ارائه

10)   مکان ارائه جغرافیای ارائه

11)   وضع اجتماعی محیط ارائه

5- تعریف ارائه کتبی

1)      نوعی ارائه است که زسانه اصلی آن نوشتار است

2)      6- خصوصیات ارائه کتبی

3)      غیابی است ( ارائه کننده در حضور نیست )

4)      قابل استناد است

5)      با فرصت است

6)      مشروح است ( عرصه شرح و بسط وجود دارد البته باید کنترول کمی و کیفی شود )

7)      تعداد مخاطبین معمولا زیاد است ( در بغض گونه ها ، مخاطبین معدودند )

8)      سبک و سیاق مشخص و معمولا واحد دارد ( به ویژه در مقولات علمی- فنی )

9)      تأثیر گذاردن تدریجی ( و طبعا غیابی ) است

10)   احتمال بروز اشتباه ( حداقل نسبت به ارائه شفاهی ) کمتر است

11)   امکان تبادل نظر رویاروی وجود ندارد و اساساً نوعی انتقال اطلاعات یکسویه است

6- ارائه کتبی از سه بخش :

1)      آغازی

2)      میانی (متن اصلی )

3)      پایانی

7- مراحل آماده سازی ارائه کتبی

1)      تعیین موضوع

2)      تهیه منابع

3)      تهیه طرح اولیه متن اصلی

4)      کسب و ساماندهی اطلاعات

5)      تولید متن اصلی

6)      تنظیم ساختار سه بخشی

8- ویژگی های نوشتار علمی – فنی

1)      ویژگی های زبانی

2)      ویژگی های کیفی

3)      عوامل منفی در نوشتار علمی – فنی

4)      لزوم مدیریت در توشتار علمی – فنی

9- ویژگیهای زبانی

1)      روانی و سادگی

2)      طبیعی بودن

3)      موجز بودن

4)      کتابی بودن

5)      معصر بودن

6)      جدّی بودن

7)      نداشتن افعال شخصی

8)      نداشتن ضمایر شخصی

9)      نداشتن عبارات یا جملات طولانی

10- ویژگیهای کیفی

1)      اطلاع دهندگی

2)      داشتن اعتبار و درستی علمی – فنی

3)      منطق مندی

4)      مستدل بودن

5)      انسجام و یکدست بودن

6)      متناسب با موضوع بودن

7)      وضوح

8)      کامل بودن

9)      صریح بودن

10)   تخصصی و مؤکذ به موضوع بودن

11)   عینی  و واقعیت نما بودن

12)   امین بودن

13)   نداشتن لفاظیهای بی مورد

14)   نداشتن أکیدهای بیجا یا بیش از اندازه

15)   اطمینان بخش بودن

16)   مبالغه آمیز نبودن

17)   حقیقت مند بودن

11- عوامل منفی بودن در نوشتار علمی – فنی

1)      نادرست تعریف موضوع

2)      عدم دقت در تعیین عنوان اصلی

3)      عدم انتخاب درست سرفصلها و عناوین داخلی

4)      روشن نبودن انگیزه نوشتن

5)      تعیین نادرست خواننده و سطح آن

6)      نادرستی داده ها

7)      عدم صراحت بیان

8)      عدم توانایی نویسنده در بررسی مطلب از دیدگاه خواننده

9)      عدم انتخاب روش (های) مناسب گسترش مطلب

10)   ضعیف بودن استدلالها

11)   عدم انسجام و هماهنگی قسمتهای مختلف نوشتار

12)   عدم وجود توالی منطقی بین قسمتهای نوشتار

13)   وجود اطلاعاتی که بدیهی هستند

14)   چند بار نویسی،لفاظی و حاشیه پردازی

15)   کامل بودن نوشته

16)   وجود اصطلاحات علمی- فنی نا آشنا

17)   وجود کلمات یا اصطلاحات پیش پا افتاده و محاوره ای

18)   وچود معادلهای مختلف برای کلمات

19)   اشتباه در علایم سجاوندی

20)   استفاده نادرست یا پیش از انداره از کوته نوشتها

21)   عدم درج درست و مناسب شکلها و جدولها

22)   اشتباه در کار برد کلمات

23)   نا مناسب بودن عبارات،جملات ونوشتارها

24)   عدم توجه به نکات دستوری

25)   انتخاب سبک نا مناسب

26)   استفاده از کلمات و اصطلاحات پیچیده و سنگین

27)   وجود ارجاعات بیش از حد

28)   وجود أکیدهای نابجا و بیش از اندازه

12- انواع نوشتار علمی – فنی

1)      دانشگاهی

2)      غیر دانشگاهی

13- گونه های نوشتار دانشگاهی

1)      گزارش مطالعه بیشتر ( تحقیق) در چار چوب یک درس

2)      گزارش انجان (پروژه) در چار چوب یک درس ( پروژه درسی)

3)      گزارش انجام ( کارآموزی)

4)      گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی

5)      پایان نامه (رساله ) دوره کارشناسی ارشد

6)      دانشنامه (تز) دوره دکترا و پسا دکترا

7)      گزارش کار آزمایشگاه

8)      مقاله

9)      گزارش بازدید (گردش ) علمی

14- گونه های نوشتار غیر دانشگاهی

1)      بروشور

2)      کاتالوگ

3)      اطلس

4)      آلبوم

5)      روزنامه

6)      مجله

7)      بولتن

15- تعریف ارائه شفاهی

نوعی انتقال اطلاعات است که رسانه اصلی آن،کلام یل گفتار است.ارائه کننده ایده مورد نظرش را با استفاده از گفتار و برخی امکانات دیگر به مخاطب منتقل می کند

16- خصوصیات ارائه شفاهی

1)      حضوری است ( مخطب در حضور است )

2)      قابل استناد نیست( مگر آنکه گفتار به نحوی ضبط شود)

3)      به خاطر محدودیت زمانی ، به اندازه ارائه کتبی مشروح نیست وممکن است در معرض خطر ناقص بودن باشد

4)      کنترول کیفی- کمی آن دشوار است و مهارت خاصی لارم دارد.

5)      تعدتد مخاطبین معمولا کمتر از مخاطبیا ارائه کتب است.

6)      از نظر آرایش و سبک ارائه کتبی را ندارد وارائه کننده ،می تواند از چند سبک بیانی استفاده کند.

7)      تأثیر گذاری اش می تواند سریع باشد،هر چند در مخطب لزوماٌ دبر پای نیست.

8)      امکان تبادل نظر بین ارائه کننده و مخاطب وجود دارد و به بیان دیگر نوعی انتقال اطلاعات دوسویه است.

9)      از نظر مجموعه امکانات ، ارائه کتبی غنی تر است؛به ویژه (زبان فارسی) امکانی بسیار مؤثر در این نوع انتقال اطلاعات است.

10)   ممکن است با هدف آگاه سازی و یا مجاب کردن مخاطب و جلب نظر موافق او انجام شود. از این نظر ارائه شفاهی ممکن است (آگاه ساز)یا (مجاب کننده) باشد..

17- انواع ارائه شفاهی

1)      سخنرانی عمومی

2)      تدریس

3)      سخنرانی علمی- فنی

4)      قرائت نثر و شعر

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.